Thủ tướng yêu cầu cấp bách phòng, chống cúm gia cầm

    Báo VTC News
    Gốc

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các địa phương đang có dịch phải chỉ đạo quyết liệt, huy động lực lượng nhanh chóng bao vây, dập tắt, ngăn chặn không để dịch cúm gia cầm lây lan.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/240221/Default.aspx