Thủ tướng yêu cầu Bình Thuận phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

  Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bình Thuận tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Khu du lịch quốc gia Mũi Né thành điểm đến hàng đầu khu vực.

  Tối nay (30/8), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận long trọng tổ chức lể kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992 - 2022) nhằm ôn lại chặng đường phát triển, giới thiệu những tiềm năng, thành tựu nổi bật qua 30 năm tái lập tỉnh và những điểm nhấn là triển vọng để phát triển tỉnh Bình Thuận trong thời gian đến, qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục hăng hái lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh.

  Thủ tướng phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

  Thủ tướng phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

  Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An.

  Cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động.

  Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Dương Văn An đọc diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

  Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Dương Văn An đọc diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

  Sau 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết tâm thay đổi tư duy, tìm chọn hướng đi phù hợp, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã vượt qua khó khăn, vươn lên, chuyển mình mạnh mẽ phát triển vượt bậc. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Từ một tỉnh vốn rất khó khăn, thiên tai liên tiếp xảy ra, nắng hạn kéo dài, tỷ lệ hộ nghèo đói năm 1992 chiếm hơn 32,4%, nhưng đến nay toàn tỉnh không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15% (năm 2021), đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng được chăm lo ngày càng tốt hơn; một bộ phận nhân dân trước kia khó khăn nay đã vươn lên khá giả, làm giàu.

  Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chăm lo; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố; các phong trào thi đua yêu nước triển khai mạnh mẽ; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và phát huy; lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước ngày càng được tăng cường.

  Thủ tướng cùng các đại biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

  Thủ tướng cùng các đại biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

  Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Thuận đạt được trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, góp phần thiết thực vào thành tựu chung của cả nước.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng đã chỉ rõ những tồn tại và hạn chế như tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa được đầu tư đồng bộ để tạo động lực phát triển. Tiến độ xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp còn chậm. Liên kết vùng còn hạn chế…

  Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận cần kế thừa thành quả đã đạt được, đã cố gắng rồi, phải cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết càng phải đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa. Lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; ngoại lực là quan trọng và đột phá, góp phần cùng cả nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả trong tình hình mới.

  Thủ tướng nhấn mạnh: “Tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận; phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm và sự nỗ lực của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân. Đây chính là một trong những nguồn lực quan trọng nhất để tỉnh phát triển nhanh và bền vững".

  Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Phát huy hơn nữa tinh thần dân chủ, kỷ luật, kỷ cương; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tụy, trách nhiệm, liêm chính, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, trọng dân, biết lắng nghe tiếp thu những ý kiến xác đáng của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, vì quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

  Quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; Kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm của đất nước. Quyết tâm phát triển kinh tế dựa trên 3 trụ cột mà tỉnh đã xác định, chú ý cơ cấu lại từng thành phần kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả nền kinh tế.

  Thủ tướng nhấn mạnh: “Tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Khu du lịch quốc gia Mũi Né thành điểm đến hàng đầu khu vực. Khuyến khích phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi, điện khí LNG và năng lượng Hydrogen, đưa Bình Thuận trở thành trung tâm năng lượng tầm quốc gia. Từng bước phát triển công nghiệp, nông nghiệp chế biến gắn với các sản phẩm lợi thế của địa phương. Khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, không gian biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học biển".

  Bên cạnh đó Thủ tướng yêu cầu, Bình Thuận khẩn trương xây dựng Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh hợp tác công tư, đa dạng hóa, huy động tối đa, hiệu quả các nguồn lực xã hội; Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, tuyệt đối không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

  Giữ gìn và phát triển, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc trong tỉnh; Không ngừng chăm lo phát triển y tế, giáo dục, đào tạo. Thực hiện tốt chính sách người có công, gia đình chính sách, người yếu thế, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tăng cường quản lý tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường, bảo đảm người dân được sống trong môi trường trong lành, an toàn, văn minh và hiện đại.

  Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết hiệu quả những bức xúc của người dân từ sớm, ngay từ cơ sở. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

  Không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống các loại dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19; đẩy mạnh tiêm vaccine, đảm bảo an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả; kiên quyết không để dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.

  Thủ tướng nhấn mạnh, Trung ương, Quốc hội, Chính phủ luôn sâu sát, đồng hành cùng tỉnh Bình Thuận. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, các tập đoàn, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tỉnh Bình Thuận hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

  Thủ tướng khẳng định: "Tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang cùng những thành tựu to lớn đã đạt được sau 30 năm tái lập tỉnh với khát vọng và quyết tâm lớn với bản lĩnh và nghị lực; với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chúng ta tin tưởng và chắc chắn rằng, Bình Thuận sẽ trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thiên nhiên, cây trái, biển, trời Bình Thuận. Nét đẹp văn hóa, truyền thống lịch sử Bình Thuận. Sự nỗ lực, sáng tạo, đổi mới để Bình Thuận ngày càng đẹp hơn. Bình Thuận sẽ là mảnh đất để xa mà nhớ, để chưa đến thì muốn đến, để đến rồi muốn quay trở lại. Bình Thuận sẽ là dấu ấn đẹp, thân thương trong mỗi du khách đến đây"./.

  Vũ Khuyên/VOV

  Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-yeu-cau-binh-thuan-phat-trien-du-lich-tro-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-post966816.vov