Thủ tướng yêu cầu "3 đồng hành, 5 hỗ trợ" với doanh nghiệp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các Bộ, ngành địa phương thực hiện "3 đồng hành, 5 hỗ trợ" đối với doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu "3 đồng hành, 5 hỗ trợ" với doanh nghiệp - Ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập - phát triển” và trao Cup Thánh Gióng cho các doanh nhân tiêu biểu.

Khẳng định doanh nghiệp là bộ phận quan trọng tạo ra của cải cho xã hội, tạo ra việc làm và sự thịnh vượng của quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các Bộ, ngành địa phương thực hiện "3 đồng hành, 5 hỗ trợ" đối với doanh nghiệp.

"3 đồng hành" gồm đồng hành đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng hành trong hoàn thiện thể chế pháp luật và đồng hành xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nghiệp.

"5 hỗ trợ" là hỗ trợ khởi nghiệp , đổi mới sáng tạo; hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động; hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền kinh doanh, bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.