Thủ tướng Xa-mặc tuyên bố không từ chức

Chính trường Thái Lan vốn đang rất căng thẳng lại càng trở nên phức tạp khi hàng chục nghìn người biểu tình bao vây tòa nhà Chính phủ. Khoảng 25.000 người biểu tình đã đã áp sát hàng rào tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Băng Cốc sau khi nỗ lực ngăn cản của cảnh sát thất bại...