Thủ tướng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Tiếp xúc với cử tri thành phố Hải Phòng trong hai ngày 21 và 22/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ quyết tâm trong năm 2008 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214725/Default.aspx