Thủ tướng thăm gian trưng bày của Báo Thanh Niên tại Hội báo toàn quốc 2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gióng một hồi trống dài để khai mạc Hội báo toàn quốc 2019 tại thủ đô Hà Nội sáng 15.3 với chủ đề 'Báo chí Việt Nam, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân'.

Thanh Niên Online