Thủ tướng thăm các lực lượng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Sáng 21/4, tại Lạng Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thăm cây đa do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng trong khuôn viên cửa khẩu nhân chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn vào tháng 8/2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) và Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) đối với kết nối tình hữu nghị, kết nối giao thông, kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, giữa Trung Quốc và ASEAN, cũng như giữa hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây.

Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) và Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) đối với kết nối tình hữu nghị, kết nối giao thông, kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, giữa Trung Quốc và ASEAN, cũng như giữa hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến thăm cột mốc biên giới 1116 tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến thăm cột mốc biên giới 1116 tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng thăm cột mốc biên giới tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Thủ tướng thăm cột mốc biên giới tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tại cột mốc biên giới 1116 tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tại cột mốc biên giới 1116 tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm người lao động làm việc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm người lao động làm việc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Thăm công nhân, nhân viên tại bãi tập kết hàng hóa Xuân Cương ở khu vực Cửa khẩu, Thủ tướng đề nghị cần khẩn trương ứng dụng công nghệ cửa khẩu thông minh để nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics.

Thăm công nhân, nhân viên tại bãi tập kết hàng hóa Xuân Cương ở khu vực Cửa khẩu, Thủ tướng đề nghị cần khẩn trương ứng dụng công nghệ cửa khẩu thông minh để nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics.

Thủ tướng yêu cầu đơn vị cần phải đầu tư về hạ tầng, con người, phương tiện, quản lý phải thông minh. Các bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lạng Sơn để thúc đẩy việc này.

Thủ tướng yêu cầu đơn vị cần phải đầu tư về hạ tầng, con người, phương tiện, quản lý phải thông minh. Các bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lạng Sơn để thúc đẩy việc này.

Thủ tướng thăm cây đa do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng trong khuôn viên cửa khẩu nhân chuyến thăm, làm việc của Tổng Bí thư tại tỉnh Lạng Sơn vào tháng 8/2023.

Thủ tướng thăm cây đa do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng trong khuôn viên cửa khẩu nhân chuyến thăm, làm việc của Tổng Bí thư tại tỉnh Lạng Sơn vào tháng 8/2023.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-tham-cac-luc-luong-lam-nhiem-vu-tai-cua-khau-quoc-te-huu-nghi-post805772.html