Thủ tướng Thái hoãn công bố chính sách mới

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Vì những cuộc biểu tình của người ủng hộ Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) nên Thủ tướng Abhisit Vejjajiva buộc phải hoãn bài phát biểu đầu tiên về chính sách mới hôm 29/12.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/12/106837.cand