Thủ tướng Samak không định từ chức

Người ta đang chờ xem động thái của Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej trong tình thế bị bao vây và chịu nhiều sức ép như hiện nay.