Thủ tướng quyết định kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Theo các quyết định, cách chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021; xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016; cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/thu-tuong-quyet-dinh-ky-luat-lanh-dao-nguyen-lanh-dao-tinh-khanh-hoa