Thủ tướng quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Trần Ngọc Căng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Ngọc Căng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Trần Ngọc Căng

Ông Trần Ngọc Căng

Tại Quyết định 1371/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Trần Ngọc Căng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Trước đó, tại kỳ họp 44, qua xem xét, giải quyết tố cáo đối với ông Trần Ngọc Căng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Tại kỳ họp 45, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo ông Trần Ngọc Căng.

Sau khi bị kỷ luật Cảnh cáo, cùng với ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xin thôi chức.

Chiều 21/7, tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII đã biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Trần Ngọc Căng để nghỉ hưu theo chế độ.

Từ ngày 1/7, ông Trần Ngọc Căng đã có quyết định nghỉ hưu, thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Phùng Đô

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thu-tuong-quyet-dinh-ky-luat-canh-cao-ong-tran-ngoc-cang-d478596.html