Thủ tướng quyết định bổ nhiệm 4 nhân sự

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định bổ nhiệm lại đối với 4 nhân sự lãnh đạo ở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Chính sách Xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm 4 nhân sự - Ảnh 1

Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Lê Khánh Hải giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tướng cũng bổ nhiệm lại ông Dương Quyết Thắng giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Còn tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khương và ông Nguyễn Minh Thảo được Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

P. Luật