Thủ tướng Pu-tin thực hiện lời hứa với bé Đa-sa

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Như tin Báo Quân đội nhân dân ngày 24-12 đã đưa, mong ước gặp Thủ tướng Pu-tin của cô bé Đa-sa Va-rơ-phô-lô-mi-ép-vai-a, 9 tuổi, đến từ Xi-bi-ri lạnh giá đã toại nguyện.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.49237.qdnd