Thủ tướng phê duyệt gần 270.000 biên chế công chức năm 2017

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt gần 270.000 biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, năm 2017.

Thủ tướng phê duyệt gần 270.000 biên chế công chức năm 2017 - Ảnh 1

Trong đó, hơn 109.000 biên chế thuộc các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; gần 158.000 biên chế thuộc các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; hơn 1.000 biên chế thuộc cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; gần 700 biên chế thuộc các Hội, có tính chất đặc thù, hoạt động trong phạm vi cả nước và 1.000 biên chế công chức dự phòng.

Như vậy, chỉ tiêu biên chế các năm gần đây liên tục giảm. So với năm 2016, chỉ tiêu năm 2017 sẽ giảm hơn 3.800 biên chế.