Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc

Chiều 19/4, tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh cùng Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Trung Quốc đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, xứng với tầm cao quan hệ hai nước.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thu-tuong-pham-minh-chinh-tiep-bo-truong-tu-phap-trung-quoc-117989.htm