Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh

Chiều 19/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh cùng Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón các thành viên đi cùng Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón các thành viên đi cùng Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành của Chính phủ Việt Nam tham dự buổi tiếp.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành của Chính phủ Việt Nam tham dự buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh phát biểu tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh phát biểu tại buổi tiếp.

Các thành viên đi cùng Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh tham dự buổi tiếp.

Các thành viên đi cùng Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh tham dự buổi tiếp.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-pham-minh-chinh-tiep-bo-truong-bo-tu-phap-trung-quoc-ha-vinh-post805579.html