Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi Thư Chúc mừng tân Thủ tướng Lào

  Nhân dịp đồng chí Sonexay Siphandon mới được Quốc hội Lào phê chuẩn giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, ngày 30/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng.

  Tân Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

  Tân Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

  Trong thư chúc mừng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào do Thủ tướng Sonexay Siphandone đứng đầu, Nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX giai đoạn 2021-2025, xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

  Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone tiếp tục không ngừng vun đắp và củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, vì lợi ích thiết thực của Nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

  VNEWS

  Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/news/thu-tuong-pham-minh-chinh-gui-thu-chuc-mung-tan-thu-tuong-lao-65170.htm