Thủ tướng Nhật Bản xem xét giải tán quốc hội

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Hạ viện Nhật Bản hiện do đảng Tự do dân chủ cầm quyền chiếm đa số, trong khi Thượng viện do đảng Dân chủ đối lập kiểm soát. Điều này đã gây nhiều khó khăn trong việc thông qua các chính sách kinh tế của chính phủ

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2008/11/171955