Thủ tướng Nhật Bản gặp khó khăn tại Thượng viện

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Theo Reuters, chiều 11-6, Thủ tướng Nhật Bản Y. Fukuda đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ông tại Thượng viện, sau khi các Thượng nghị sĩ thông qua kiến nghị khiển trách Thủ tướng do Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập và Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng mới của Nhân dân trình cùng ngày.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124130&sub=82&top=45