Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động 'Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam'

Tối 7-11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã phát động Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam". Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu.

Sau khi Ban Tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 10-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xác lập Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam là một bước đi thiết thực về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa trong kinh doanh thì việc xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân Việt Nam là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp thiết, là sự nghiệp lâu dài.

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cho biết: “Cuộc vận động xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam là công cuộc đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, thời gian lâu dài để xây dựng một môi trường kinh doanh thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội.

Được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì triển khai Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Hiệp hội sẽ nỗ lực hết mình cùng với cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đưa cuộc vận động thấm vào đời sống của doanh nhân, doanh nghiệp”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động 'Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam' - Ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động Cuộc vận động

Phát động Cuộc vận động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Đây là một sự kiện quan trọng và có ý nghĩa to lớn. “Các nguyên tắc cơ bản hay nói cách khác là những giá trị cốt lõi chính là nền tảng, là sức sống của văn hóa doanh nghiệp. Những nguyên tắc hay giá trị đó có thể là: “liêm chính”, “sáng tạo”, “chuyên nghiệp”, “tận tụy” hay “trách nhiệm môi trường”…

Chừng nào xã hội, khách hàng còn tin vào những giá trị và nguyên tắc này của một doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó còn có cơ hội phát triển lớn mạnh. Văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh lành mạnh, tiên tiến, phù hợp với các xu thế của thời đại chính là chiếc cầu nối hữu hiệu nhất để chúng ta hòa nhập, hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động 'Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam' - Ảnh 2

Các đại biểu dự buổi lễ phát động

Thủ tướng nhấn mạnh: Đánh mất văn hóa nói chung và văn hóa doanh nghiệp nói riêng là đánh mất chính mình. Làm gì có tổn thất nào lớn hơn và khó khắc phục hơn là tổn thất đó. Ông bà mình đã từng nói rất đúng: Đánh mất niềm tin là mất tất cả. Văn hóa của doanh nghiệp cũng chính là niềm tin của khách hàng.

Văn hóa doanh nghiệp không chỉ là hình ảnh doanh nghiệp mà còn là hình ảnh quốc gia, nhất là khi chúng ta tham gia vào các hiệp định song phương, đa phương… Khi nói đến văn hóa doanh nghiệp, người ta còn hay nhắc đến các hành vi ứng xử cụ thể. Đó là ứng xử với khách hàng, với cộng đồng. Đó là cách giao tiếp với đối tác, với xã hội.

Các bạn hãy lưu ý, khi một nhân viên bán hàng hay một chủ quán ứng xử với khách hàng, đặc biệt là với người nước ngoài, thì đó cũng chính là hình ảnh của Việt Nam trong ấn tượng của bạn bè quốc tế…

Điều này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của ngành du lịch chúng ta. Vì vậy, về điểm này, tôi thành tâm mong các bạn hãy học tập kinh nghiệm của Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc….

Khi nói đến văn hóa doanh nghiệp người ta hay nhắc đến một khái niệm gọi là “trách nhiệm xã hội”. Các doanh nghiệp đi làm từ thiện, xây cầu, làm đường, xây trường,… là rất tốt, đáng biểu dương nhưng đó chỉ mới là một phần của “trách nhiệm xã hội”, một trong những điều cốt yếu làm nên trách nhiệm xã hội đó là cách quý vị kinh doanh, cách quý vị ứng xử với môi trường, với người lao động và tuân thủ pháp luật…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động 'Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam' - Ảnh 3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu

Tất cả những doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, sử dụng lao động trẻ em, đối xử bất công với người lao động, trốn thuế, chuyển giá,… là những doanh nghiệp “vô trách nhiệm xã hội”, sớm hay muộn gì cũng bị người tiêu dùng trong và ngoài nước tẩy chay.

Thủ tướng phát động Cuộc vận động với 5 nội dung: Nâng cao nhận thức, quán triệt sâu rộng về vai trò văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp và từng doanh nghiệp Việt Nam từ khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh;

Xây dựng và phát triển nền tảng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam gắn với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Coi phát triển văn hóa doanh nghiệp là yêu cầu cơ bản và cấp thiết để phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Phát huy tích cực, đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động 'Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam' - Ảnh 4

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
và đại diện các doanh nghiệp

Từng doanh nhân và mỗi doanh nghiệp kiên quyết nói không với hành vi vi phạm pháp luật và đạo dức kinh doanh, gây tổn hại cho xã hội; Làm lành mạnh môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và liêm chính trong kinh doanh;

tuân thủ các chuẩn mực kinh doanh quốc tế; khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, lao động sáng tạo; Nâng cao văn hóa tinh thần, tăng cường thể lực cho cán bộ nhân viên và người lao động thông qua xây dựng các thiết chế văn hóa và môi trường làm việc.

Thanh Hằng