Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang trả lời chất vấn trước Quốc hội

Theo chương trình làm việc, sáng nay 17-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các nhóm vấn đề đã được các đại biểu chất vấn bốn thành viên Chính phủ trong ngày hai ngày (15 và 16-11).

Trước khi bắt đầu phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày báo cáo trước Quốc hội. Theo đó, Thủ tướng khẳng định, trong những tháng qua với quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp, Chính phủ đã hành động quyết liệt, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nói đi đôi với làm, tăng cường theo dõi, đôn đốc kiểm tra, tập trung nghiên cứu những vấn đề chiến lược, vĩ mô; đồng thời xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc đặt ra trong đời sống kinh tế, xã hội...

Điểm lại tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động đối ngoại của Chính phủ thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chúng ta cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2016. Đồng thời Chính phủ cũng quyết liệt triển khai các giải pháp để thực hiện kế hoạch 2017 ngay từ những ngày đầu năm. Chính phủ nghiêm túc lắng nghe những ý kiến chất vấn của cử tri và đồng bào cả nước để thực hiện tốt nhất kế hoạch đề ra.

Thủ tướng Chính phủ cũng báo cáo giải trình trước Quốc hội một số vấn đề đồng bào và cử tri cả nước quan tâm như Nợ công; tái cơ cấu ngân hàng; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, xử lý các doanh nghiệp thua lỗ; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý nhà nước bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy hành chính nhà nước liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, kiên quyết xử lý nghiêm công chức sai phạm.

Thủ tướng nhấn mạnh, những tháng qua với quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp, Chính phủ đã hành động quyết liệt, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nói đi đôi với làm, tăng cường theo dõi, đôn đốc kiểm tra, tập trung nghiên cứu những vấn đề chiến lược, vĩ mô; đồng thời xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc đặt ra trong đời sống xã hội.

Hiện tại, đã có 27 đại biểu đăng ký chất vấn Thủ tướng.

Các đại biểu đánh giá cao báo cáo ngắn gọn, minh bạch của Thủ tướng cũng như ủng hộ những việc làm, vai trò của Thủ tướng với tư cách người đứng đầu Chính phủ trong thời gian qua, thể hiện ở những thông điệp, hành động quyết liệt, hợp lòng dân.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng nêu lên những ý kiến chất vấn từ những vấn đề liên quan kỷ cương kỷ luật, phẩm chất của cán bộ công chức, viên chức, đội ngũ lãnh đạo, đến các vấn đề liên quan đến biện pháp của Chính phủ trong chèo lái nền kinh tế vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển như việc xử lý nợ công, nợ xấu, biện pháp xử lý với các dự án hàng nghìn tỷ đồng bị thua lỗ đang trở thành gánh nặng cho nền kinh tế.