Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm 2 Trợ lý Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay đã ký quyết định bổ nhiệm 2 Trợ lý Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cụ thể, tại Quyết định 2068/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng giữ chức vụ Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Duy Hưng là Trợ lý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ khi ông Nguyễn Xuân Phúc còn là Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tại Quyết định 2069/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Bùi Huy Hùng chức vụ Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ông Bùi Huy Hùng là Trợ lý của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Thanh Huyền