Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bí thư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trực tiếp giải quyết khiếu kiện đông người

Nguyên Thảo

(Cadn.com.vn) - Chiều 7-10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC). Tại điểm cầu Đà Nẵng, đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP chủ trì cuộc họp cùng lãnh đạo các sở Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, CATP, Thanh Tra, Văn phòng HĐND, UBND, Chủ tịch UBND các quận, huyện.

Trên cơ sở thảo luận của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng địa phương trong cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá công tác tiếp dân, giải quyết KNTC trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả tốt. Với trên 85% vụ việc KNTC được giải quyết là một cố gắng rất lớn, đặc biệt là giải quyết được 522/528 vụ khiếu kiện đông người. Thủ tướng cũng đã chỉ ra rằng tỉ lệ số vụ việc KNTC liên quan đến đất đai là cao nhất. Ngoài mặt tích cực, Thủ tướng còn nêu ra những mặt còn hạn chế, cụ thể như: Một số lãnh đạo địa phương, nhất là người đứng đầu chưa quan tâm, chưa quyết liệt chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Có nơi còn vin vào việc hết thời hiệu để né tránh việc giải quyết KNTC hoặc chậm giải quyết, để tồn đọng kéo dài. Vẫn còn những cán bộ lãnh đạo ngại đối thoại trực tiếp với dân, chưa công khai đầy đủ lịch tiếp dân, phối hợp với Trung ương chưa chặt chẽ, có vụ việc đùn đẩy lên Thủ tướng Chính phủ. Một số quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, chính sách xã hội còn bất cập, chưa phù hợp thực tế…

Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bí thư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trực tiếp giải quyết khiếu kiện đông người - Ảnh 1

Điểm cầu Đà Nẵng tham dự họp trực tuyến.

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết KNTC trong thời gian đến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thủ trưởng các bộ ngành, các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Đất đai, Luật KNTC, Luật Tiếp công dân, các nghị định, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và các quy định của pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của người dân.

Thủ tướng chỉ đạo: Bí thư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trực tiếp đối thoại giải quyết khiếu kiện đông người ở địa phương mình. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp, MTTQ Việt Nam và đoàn thể thành viên trong công tác này. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp dân, giải quyết KNTC; coi trọng nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết KNTC; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về KNTC. Tổ chức thi hành nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, không được để tồn đọng kéo dài.