Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Bỉ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ Việt Nam-Bỉ, cũng như quan hệ Việt Nam với Ủy ban châu Âu, phát triển tốt đẹp trong mọi lĩnh vực.