Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phân tích về kiềm chế lạm phát

Mở đầu bài viết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã điểm lại những nét chính của kinh tế toàn cầu, trong đó có nền kinh tế Mỹ vốn chiếm 1/4 GDP của thế giới đang bị suy giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, giá dầu cùng các loại vật tư thiết yếu khác đang tăng ở mức cao nhất từ trước tới nay, đã làm cho nhiều nước trên thế giới phải điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng cho năm nay 1- 2%.