Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XII

Chiều 24/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XII dự kỳ họp thứ 9. Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, thiên chức phụ nữ, đóng góp to lớn của phụ nữ trong tiến trình phát triển của nhân loại đã được khẳng định; nhân loại cũng khẳng định, muốn phát triển, phải thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong đó có một nội dung quan trọng là bình đẳng giới.

Thay mặt các nữ đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng hoa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. - Ảnh: Chinhphu.vn Thủ tướng cho biết, Quốc hội đã thông qua Luật Bình đẳng giới; Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động Nghị quyết và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 trong đó có mục tiêu quan trọng là đạt tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 từ 30% trở lên và nhiệm kỳ 2016-2020 từ 35% trở lên. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn các nữ đại biểu Quốc hội đã giám sát, hợp tác và ủng hộ Chính phủ hoàn thành trọng trách của mình trong nhiệm kỳ vừa qua. Thủ tướng mong rằng truyền thống này tiếp tục được phát huy ở các khóa Quốc hội tiếp theo.