Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: Tạm ứng 50 tỷ đồng đầu tư...

    Gốc

    (BNS) Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến cho phép Bộ Công an được ứng trước 50 tỷ đồng dự toán ngân sách năm 2008 để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng một số cơ sở sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ công an...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2007/10/mlnews.2007-10-12.4945623377