Thủ tướng Na Uy chơi Pokemon Go tại Quốc hội

Ngày 4.10, thủ tướng Na Uy Erna Solberg bị bắt gặp chơi Pokemon GO trong khi lãnh đạo đảng Tự Do bà Trine Skei Grande đang phát biểu tại Quốc hội.