Thủ tướng mới của Thái Lan bị điều tra liên quan đến tham nhũng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Ủy ban chống tham nhũng Nhà nước Thái Lan vừa cho biết, mặc dù ông Xạ-mặc Xu-đa-ra-vệt được bầu làm Thủ tướng mới của Thái Lan nhưng Ủy ban này sẽ không đình chỉ việc điều tra hai vụ tham nhũng mà ông bị tình nghi có dính líu trong thời gian giữ chức Thị trưởng Băng-cốc.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/158036