Thủ tướng làm Trưởng BCĐ thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường

    Gốc

    TP - Theo quyết định vừa được Thủ tướng ký ban hành, Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường sẽ có 20 thành viên và do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm Trưởng ban.

    Ngoài ra, 3 Phó Trưởng ban bao gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình.

    Cao Nhật

    Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/thoi-su/558533/thu-tuong-lam-truong-bcd-thi-diem-khong-to-chuc-hdnd-huyen-quan-phuong-tpp.html