Thủ tướng kỷ luật Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ

Ngày 29/12, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ thời điểm công bố quyết định của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương về thi hành kỷ luật đảng, ngày 24/10/2022.

Trước đó, UBKT Trung ương đã họp kỳ thứ 21 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm ỦBKT Trung ương Trần Cẩm Tú.

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có thực hiện kết luận của UBKT Trung ương tại kỳ họp 19 đối với Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021; căn cứ quy định của Đảng.

UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo các ông: Mai Văn Trinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 và năm 2021; Nguyễn Huy Bằng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ, nguyên Chánh Thanh tra Bộ; Trần Thanh Khiết, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Giám đốc Ban Quản lý các dự án; Trần Tú Khánh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

UBKT Trung ương cũng quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách ông Nguyễn Hữu Độ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/thu-tuong-ky-luat-thu-truong-bo-giao-duc-va-dao-tao-nguyen-huu-do-20221229200632628.htm