Thủ tướng kỷ luật 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ông Nguyễn Ngọc Phi và ông Huỳnh Văn Tí - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật Đảng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, tại Quyết định số 446/QĐ-TTg ngày 23/5/2024, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Văn Tí - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật Đảng.

Còn tại Quyết định số 447/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Phi, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Lý do ông Phi đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật Đảng.

Ông Huỳnh Văn Tí - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Ông Huỳnh Văn Tí - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 37, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban cán sự Đảng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.

Ban cán sự Đảng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng được xác định thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ và một số tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tham mưu, thực hiện cơ chế, chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề; trong thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thiệt hại, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước và nguồn nhân lực xã hội; dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý Nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Phi, Bộ Chính trị cũng đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Văn Tí.

Văn Kiên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thu-tuong-ky-luat-2-nguyen-thu-truong-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-post1640083.tpo