Thủ tướng: Kiểm soát chặt việc vay và sử dụng các khoản vay

Nội dung trả lời chất vấn của Thủ tướng sẽ bao gồm tất cả những nội dung liên quan đến trách nhiệm của Thủ tướng thuộc các nhóm vấn đề mà các bộ trưởng đã trả lời chất vấn trong hai ngày 15 và 16-11.

Thủ tướng: Kiểm soát chặt việc vay và sử dụng các khoản vay - Ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo trước Quốc hội sáng 17/11

Sẽ kiểm soát chặt việc vay và sử dụng các khoản vay

Về nợ công, Thủ tướng cho rằng có ý kiến cho rằng đang tăng nhanh vượt trần cho phép, Thủ tướng khẳng định thời gian tới sẽ kiểm soát chặt việc vay và sử dụng các khoản vay, tiếp tục cơ cấu nợ công theo hướng giảm rủi ro, giảm chi phí vay vốn, công khai thông tin về nợ công.

Tính toán đầy đủ và báo cáo Quốc hội các giải pháp căn cơ nợ xấu như đại biểu nói là còn cao, khung pháp lý chưa đồng bộ. Thời gian tới sẽ tập trung thu hồi nợ, xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan.

Đồng thời yêu cầu tổ chức tính dụng tự xử lý nợ xấu, công khai minh bạch, tăng cường hiệu lực thanh tra giám sát, giảm thiểu xử lý chéo... giảm thiểu rủi ro và an toàn hệ thống tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã có chủ trương từ lâu nhưng chưa đạt như mong muốn, thực hiện phải công khai minh bạch, tránh lợi ích nhóm, tập trung nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh.

Xử lý cá nhân sai phạm về sự cố môi trường miền Trung

Về các dự án thua lỗ, Chính phủ khẳng định sẽ xử lý nghiêm sai phạm, rà soát để có phương an xử lý phù hợp, không để lãng phí thất thoát vốn, kiên quyết loại bỏ các nhà thầu không đạt yêu cầu.

Với vấn đề bảo vệ môi trường, Thủ tướng cũng đánh giá sự cố môi trường xảy ra nhiều nơi, sự cố môi trường biển miền Trung là bài học đắt giá, “tinh thần chung là phải xử lý cá nhân sai phạm” - Thủ tướng cho biết.

Một vấn đề rất dân sinh là vệ sinh an toàn thực phẩm, Thủ tướng khẳng định đây là vấn đề sát sườn đời sống nhân dân, Chính phủ sẽ đặc biệt quan tâm, xử lý nghiêm các vụ việc sai phạm và sẽ siết chặt quản lý, tạo điều kiện để ngày càng có nhiều thực phẩm sạch đến với bữa ăn của dân.

Xóa bỏ tư duy cuối nhiệm kỳ

Về chống tham nhũng lãng phí, Thủ tướng thẳng thắn: “Làm nhiều nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu”. Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ làm tốt công tác kiểm soát thu nhập, loại bỏ lợi ích nhóm...

Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, xóa bỏ tư duy cuối nhiệm kỳ, không có vùng cầm. Thủ tướng nhìn nhận là tinh thần tiết kiệm vẫn chưa cao, cần quản lý chặt chẽ chi tiêu và mua sắm tài sản của nhà nước, nhất là trong tổ chức hội nghị, đi công tác.

Ngay sau phần Thủ tướng báo cáo, đã có 27 đại biểu đăng ký chất vấn.

Theo Tuổi trẻ