Thủ tướng kêu gọi đồng lòng kiềm chế lạm phát

    Gốc

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh kiềm chế lạm phát để bảo đảm duy trì tăng trưởng đòi hỏi sự đồng tâm hiệp lực của toàn đảng, toàn dân để tạo nên sức mạnh tổng hợp.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243367/Default.aspx