Thủ tướng kết luận về việc đầu tư cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng

  Báo Pháp Luật TP.HCM
  72 liên quanGốcNinh Bình

  Thủ tướng tiếp tục giao cho UBND tỉnh Thái Bình chủ trì nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

  Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về việc triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng.

  Theo đó, người đứng đầu Chính phủ khẳng định tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng có ý nghĩa hết sức quan trọng, kết nối nhiều tỉnh.

  Bên cạnh tuyến đường ven biển, việc đầu tư tuyến đường bộ cao tốc này sẽ tạo động lực phát triển khu vực phía Nam Thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ.

  Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tạo nhiều thuận tiện giao thông cho người dân. Ảnh: LÊ ĐỒNG

  Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tạo nhiều thuận tiện giao thông cho người dân. Ảnh: LÊ ĐỒNG

  Trong đó, đoạn tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình được Thủ tướng đồng ý giao UBND tỉnh Nam Định chủ trì nghiên cứu triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), trong giai đoạn 2017 - 2021.

  Tuy nhiên, tháng 2-2022, UBND các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình đề nghị đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc này theo hình thức đầu tư công. Nguồn vốn nằm trong gói thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

  Quá trình lấy ý kiến của các cơ quan liên quan cho thấy, ngân sách nhà nước còn hạn chế, các nguồn vốn nhà nước cơ bản đã phân bổ hết, nên việc chuyển đổi sang hình thức đầu tư công là không khả thi.

  Trên cơ sở đó, Thủ tướng thống nhất tiếp tục nghiên cứu đầu tư đoạn tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

  Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc giao UBND tỉnh Thái Bình là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án BOT này. Các bộ liên quan hướng dẫn Thái Bình chuẩn bị triển khai, trình phê duyệt đầu tư dự án BOT bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

  Về hướng tuyến, Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở quy hoạch, tư vấn tiếp tục nghiên cứu đề xuất hướng tuyến ngắn nhất, tránh tối đa việc đi qua khu đô thị, khu đông dân cư để giảm chi phí giải phóng mặt bằng, bảo đảm khả thi, hiệu quả tối ưu.

  Đối với đoạn tuyến cao tốc đi qua địa bàn TP Hải Phòng, Thủ tướng yêu cầu địa phương này triển khai đầu tư các hạng mục và đoạn tuyến cao tốc còn lại, bảo đảm kết nối tốt với đoạn tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình.

  VIẾT LONG

  Nguồn PLO: https://plo.vn/thu-tuong-ket-luan-ve-viec-dau-tu-cao-toc-ninh-binh-hai-phong-post687619.html