Thủ tướng Israel xính vính vì...“nhận phong bì”

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Một doanh nhân Mỹ khai ông ấy đã gởi những phong bì đầy tiền mặt cho thủ tướng Israel nhưng cho rằng ông không đòi hỏi hoặc nhận lại bất cứ đặc ân nào.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/226448.asp