Thủ tướng gửi công điện yêu cầu triển khai phòng, chống mưa lũ

Trong tình hình lũ trên các sông ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ đang lên nhanh, tình hình diễn biến mưa lũ còn rất phức tạp, ngày 5.10, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện (số: 1444 /CĐ-TTg) yêu cầu: Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão T.Ư chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng, chống lũ.