Thủ tướng dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Lạng Sơn

Chiều 21/4, tại thành phố Lạng Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và một số tỉnh miền núi phía bắc; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; đại diện một số doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật mở đầu Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật mở đầu Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thay mặt Thủ tướng trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thay mặt Thủ tướng trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao chủ trương, chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao chủ trương, chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng các nhà đầu tư được trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng các nhà đầu tư được trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn trao chứng nhận cho các nhà tài trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn trao chứng nhận cho các nhà tài trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chụp ảnh lưu niệm với các nhà tài trợ chương trình xóa nhà tạm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chụp ảnh lưu niệm với các nhà tài trợ chương trình xóa nhà tạm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng khái quát 3 nhiệm vụ mang tính chiến lược, hết sức quan trọng với Lạng Sơn trong thực hiện Quy hoạch tỉnh.

Thủ tướng khái quát 3 nhiệm vụ mang tính chiến lược, hết sức quan trọng với Lạng Sơn trong thực hiện Quy hoạch tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-du-hoi-nghi-cong-bo-quy-hoach-tinh-lang-son-post805777.html