Thủ tướng Phạm Minh Chính tới In-đô-nê-xi-a, bắt đầu chuyến công tác nước ngoài đầu tiên

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới In-đô-nê-xi-a, bắt đầu chuyến công tác nước ngoài đầu tiên

Trưa 23-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế...
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương Tổng thống Indonesia

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương Tổng thống Indonesia

Báo chí Indonesia đưa tin chuyến công tác của Thủ tướng Việt Nam dự Hội nghị ASEAN

Báo chí Indonesia đưa tin chuyến công tác của Thủ tướng Việt Nam dự Hội nghị ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương tổng thống Indonesia

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương tổng thống Indonesia

Indonesia sẵn sàng cho hội nghị cấp cao ASEAN

Indonesia sẵn sàng cho hội nghị cấp cao ASEAN

Hình ảnh hoạt động đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Indonesia

Hình ảnh hoạt động đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Indonesia

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương Tổng thống Indonesia

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào xã giao Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào xã giao Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Indonesia, bắt đầu chuyến công tác nước ngoài đầu tiên

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Indonesia, bắt đầu chuyến công tác nước ngoài đầu tiên

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Indonesia tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Indonesia tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Một số nội dung chính của Hội nghị Các nhà lãnh đạo ASEAN

Một số nội dung chính của Hội nghị Các nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến công du đầu tiên

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến công du đầu tiên

Infographic: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Các nhà lãnh đạo ASEAN

Infographic: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Các nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng dự hội nghị lãnh đạo ASEAN tại Indonesia

Thủ tướng dự hội nghị lãnh đạo ASEAN tại Indonesia

Thủ tướng dự Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN: Củng cố đoàn kết, tương trợ giữa Việt Nam và các nước ASEAN

Thủ tướng dự Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN: Củng cố đoàn kết, tương trợ giữa Việt Nam và các nước ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường sang Indonesia dự hội nghị ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường sang Indonesia dự hội nghị ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Các nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Các nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp có chuyến công tác nước ngoài đầu tiên

Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp có chuyến công tác nước ngoài đầu tiên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo ASEAN

Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ưu tiên của Việt Nam

Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ưu tiên của Việt Nam

Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN tại Indonesia

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN tại Indonesia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN