Thủ tướng đề nghị phê chuẩn thêm hai Phó Thủ tướng

Ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh đều được Thủ tướng Chính phủ đánh giá luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đẩy đủ phẩm chất, năng lực đảm đương chức vụ Phó Thủ tướng.

Ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 12/11, sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đọc tờ trình đề nghị Quốc hội xem xét, phê chuẩn ông Vũ Đức Đam giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đam được phân công theo dõi chỉ đạo khối văn hóa – xã hội – khoa học – giáo dục và đào tạo. Đồng thời Thủ tướng cũng trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đối với ông Vũ Đức Đam.

Thủ tướng cho biết: Ông Vũ Đức Đam sinh năm 1963, là tiến sĩ kinh tế. Ông Vũ Đức Đam là cán bộ được đào tạo cơ bản, qua đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Hợp tác Quốc tế - Tổng Cục Bưu điện, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế - VPCP, Thư ký và trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, Phó Bí thư thường trực, rồi Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, Bộ trưởng VPCP. Trong quá trình công tác, ông Vũ Đức Đam luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Ông Vũ Đức Đam có đủ phẩm chất, năng lực trình độ đảm nhận chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng sau đó cũng đọc tờ trình đề nghị về việc phê chuẩn chức vụ Phó Thủ tướng đối với Bộ trưởng Phạm Bình Minh.

Ông Phạm Bình Minh sinh năm 1959, thạc sĩ luật ngoại giao, là cán bộ được đào tạo cơ bản đã qua đảm nhiệm các chức vụ: Phó vụ trưởng Vụ các tổ chức Quốc tế Bộ Ngoại giao, Đại sứ, Phó trưởng đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hiệp quốc, công sứ, Vụ trưởng Vụ các tổ chức Quốc tế - Bộ Ngoại giao, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng thường trực, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Phạm Bình Minh là Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng khóa 10 và được bầu là Ủy viên BCH TƯ Đảng khóa 10 từ năm 2009.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá, trong quá trình công tác, ông Phạm Bình Minh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Phạm Bình Minh có đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Ông Phạm Bình Minh có đầy đủ phẩm chất, năng lực để đảm đương chức vụ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Nguyễn Dũng