Thủ tướng cho phép nâng công suất và bổ sung thêm nhà máy nhiệt điện vào quy hoạch

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh nâng công suất Dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang (tên gọi cũ là Nhà máy Nhiệt điện Lục Nam) từ 100 MW lên 650 MW và đồng ý bổ sung dự án Nhà máy nhiệt điện Đức Giang - Lào Cai quy mô công suất 100 MW vào Quy hoạch điện phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030.

Thủ tướng cho phép nâng công suất và bổ sung thêm nhà máy nhiệt điện vào quy hoạch - Ảnh 1

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Đức Giang sẽ chỉ cấp điện cho các nhà máy hóa chất của Công ty Cổ phần hóa chất Đức Giang - Lào Cai, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang, Lào Cai yêu cầu chủ đầu tư làm rõ các vấn đề lưu ý của các Bộ, ngành và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình lập, phê duyệt dự án theo quy định; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường.

V.H.