Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cán bộ Nhà nước không đi lễ hội trong giờ hành chính

Tại Chỉ thị số 03 đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động.

Ngoài ra, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc,đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà Nước, người lao động trong các cơ quan, tổ chức liên quan không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thu-tuong-chinh-phu-yeu-cau-can-bo-nha-nuoc-khong-di-le-hoi-trong-gio-hanh-chinh