Thủ tướng Chính phủ: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ổn định giá cả, thị trường

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành công văn gửi các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trong cả nước yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ổn định giá cả thị trường.