Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Xây Đá B mới tại huyện Châu Thành

Công văn nên rõ, xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 9681/BTNMT-QHPTTNĐ, ngày 14/11/2023 và số 10335/BTNMT-QHPTNĐ, ngày 14/12/2023 về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và ý kiến của Bộ Công Thương tại Công văn số 806/BCT-CTĐP, ngày 5/2/2024. Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến chấp thuận UBND tỉnh Sóc Trăng quyết định chuyển mục đích sử dụng 50ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Xây Đá B mới trên địa bàn huyện Châu Thành như báo cáo thẩm định và đề xuất, kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Xây Đá B mới, huyện Châu Thành (Sóc Trăng).

Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Xây Đá B mới, huyện Châu Thành (Sóc Trăng).

Cũng theo nội dung công văn này, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư và các pháp luật khác có liên quan; bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bóc tách sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật.

Cụm Công nghiệp Xây Đá B mới, ảnh chụp từ vệ tinh ngày 18/5/2024.

Cụm Công nghiệp Xây Đá B mới, ảnh chụp từ vệ tinh ngày 18/5/2024.

UBND tỉnh Sóc Trăng tiếp thu và thực hiện đầy đủ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại các công văn trên, chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định, sự đầy đủ, chính xác của các hồ sơ kèm theo đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Xây Đá B mới trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng bảo đảm theo đúng quy định; theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật.

MINH HUY

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/trong-tinh/thu-tuong-chinh-phu-dong-y-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-sang-muc-dich-khac-de-thuc-hien-du-an-cum-cong-nghiep-xay-da-b-moi-tai-huyen-chau-thanh-73490.html