Thủ tướng chỉ thị: Xử lý triệt để các sai phạm cơ quan kiểm toán kiến nghị

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc thực hiện nghiêm các chính sách tài khóa và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=112245