Thủ tướng chỉ đạo số hóa, xây dựng CSDL quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định chỉ đạo xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên toàn quốc, số hóa và cung cấp tài liệu, công cụ, phương tiện đào tạo về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Thủ tướng chỉ đạo số hóa, xây dựng CSDL quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 1

Một vụ người tiêu dùng bị lừa mua Samsung A8 8 triệu nhưng nhận được điện thoại Miq A8 giá hơn 1 triệu đồng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1997/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020. Theo đó, chương trình tập trung vào hai nhóm mục tiêu cụ thể gồm tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, nâng cao nhận thức, trình độ cho các tổ chức, cá nhân liên quan; xây dựng các công cụ hỗ trợ giải quyết tranh chấp giữa tổ chức, cá nhân và người tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu, Quyết định cũng nêu rõ trong giai đoạn 2016-2020 đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng hệ thống Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng…

Thủ tướng cũng chỉ đạo xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên toàn quốc để làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật, hoạch định chính sách, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hỗ trợ công tác giải quyết khiếu nại và tranh chấp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng…

Cần số hóa và cung cấp tài liệu, công cụ, phương tiện đào tạo về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các đối tượng khác nhau; xây dựng cơ chế để các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể truy cập và sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Quyết định cũng nêu rõ Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thông tin, tuyên truyền về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình…

H.P