Thủ tướng chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong thu tiền thuê đất

    1 đăng lạiGốc

    Ngày 17/9, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong thu tiền thuê đất tại các địa phương.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/144667