Thủ tướng Canada xin lỗi thổ dân

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Ngày 11-6, Chính phủ Canada đã chính thức xin lỗi về việc ép buộc khoảng 150.000 trẻ em thổ dân theo học các trường nội trú Thiên chúa giáo của Chính phủ tài trợ nhằm mục đích đồng hóa họ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124167&sub=82&top=45