Thủ tướng Canada thừa nhận có khó khăn về kinh tế

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Các đảng phái ở Canada đang ráo riết chạy đua cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 14-10. Đảng Bảo thủ cầm quyền đang phải cạnh tranh quyết liệt với đảng Tự do để duy trì quyền lãnh đạo của mình.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131078&sub=82&top=45