Thủ tướng Campuchia muốn con trai làm từ thiện

Hanoinet - "Trong tương lai, tôi không muốn con mình thay thế bố làm thủ tướng. Tôi muốn nó làm công việc từ thiện cho cha mẹ", Hun Sen nói về cậu cả Hun Manet.